Empire State Building

Empire State Building
350 5th Au.
Metro: A, B, C, D, E, F, N, Q, R, 1, 2, 3, 9 a 34 th St. 6 a 33 rd St.
Mirador: De 9:30 a 23:15. Consulti horaris especials per a 24, 25 de desembre i 1 de gener.
www.esbnyc.com
mapa

L'Empire State Building és el gratacel més famós de Nova York. La seva construcció es va iniciar unes setmanes abans de l'enfonsament de la Borsa de 1929, i quan es va inaugurar el 1931, resultava tan difícil de llogar que se li va cridar The Empty State Building. Només la ràpida popularitat que van adquirir els seus miradors van aconseguir salvar-lo de la fallida, ja que fins al dia d'avui, els han visitat 110 milions de persones.
L'Empire Sate va anar va projectar amb 86 plantes, però després se li va afegir una torre d'amarratge per a zepelins. L'antena, de 62 metres, emet radi i televisió a la ciutat i a quatre estats. A més el projecte sencer es va dissenyar per ser construït d'una forma fàcil i ràpida, amb moltes peces prefabricades que després s'encaixaven in-situ.

Ciutats: New York